Tuesday, May 27, 2008

:: Zikrullah

(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan "zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia.
surah ar-ra'du:28