Saturday, January 30, 2010

:: Kesan bersara pilihan selepas 01.02.2010

29 Januari, 2010 21:33 PM

Persaraan Pilihan Penjawat Awam Diluluskan Dengan Syarat

KUALA LUMPUR, 29 Jan (Bernama) -- Kerajaan memutuskan persaraan pilihan anggota sektor awam akan diluluskan dengan syarat mereka bersetuju dibayar 20 peratus daripada ganjaran atau RM10,000 terlebih dahulu, mengikut mana yang lebih, ketika bersara.

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Ismail Adam berkata bayaran selebihnya akan dibayar pada tarikh yang akan ditetapkan kerajaan, tetapi tidak melampaui tarikh anggota mencapai umur bersara wajib.

Katanya bagaimanapun wang tunai sebagai Gantian Cuti Rehat (GCR) dan pencen bulanan akan dibayar sepenuhnya mengikut peruntukan undang-undang pencen.

Dalam satu kenyataan Jumat, Ismail menjelaskan bahawa ganjaran yang dimaksudkan akan dibayar kepada pesara selepas semua hutang piutangnya kepada kerajaan telah dijelaskan.

"Sekiranya ganjarannya didapati tidak mencukupi untuk menampung hutang piutang, maka baki hutang piutang akan ditolak daripada GCR, jika ganjaran dan GCR tidak mencukupi untuk menampung hutang piutang, bakinya akan ditolak daripada pencen pesara sehingga selesai," katanya.

Ismail berkata kelonggaran boleh diberikan atas sebab anggota atau ahli keluarganya memerlukan rawatan perubatan (berdasarkan surat akuan bertulis oleh pegawai perubatan Kerajaan), anggota atau ahli keluarganya memerlukan perbelanjaan pendidikan (berdasarkan surat tawaran dan penerimaan pengajian) dan anggota yang memerlukan kewangan bagi mengelakkan diri daripada tindakan kebankrapan (berasaskan dokumen berkaitan tindakan undang-undang).

Sekiranya anggota bersetuju dengan syarat bersara itu, mereka hendaklah mengisi dan mengemukakan Surat Persetujuan/Permohonan Pengecualian Syarat Penangguhan Bayaran Sebahagian Ganjaran Berkaitan Persaraan Pilihan, katanya.

"Memandangkan kelulusan permohonan persaraan pilihan bagi pegawai perkhidmatan awam negeri dilakukan oleh Pihak Berkuasa Negeri, Surat Lampiran B bagi mereka hendaklah dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Negeri dengan satu salinan kepada JPA (Jabatan Perkhidmatan Awam) ketika permohonan faedah persaraannya dihantar, manakala permohonan pengecualian syarat penangguhan sekiranya ada hendaklah dicatatkan di atas surat yang sama untuk pertimbangan JPA," katanya.

Sekiranya pesara meninggal dunia sebelum menerima ganjaran sepenuhnya, baki ganjaran akan dibayar serta-merta kepada orang tanggungannya seperti ditafsirkan dalam Peraturan 15 (2),Peraturan-Peraturan Pencen 1980 atau Peraturan 13(2) Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1990 iaitu balu atau duda; anak; balu atau duda dan anak; atau ibu kepada anggota yang mati atau sekiranya ibu mati, bapa tanggungannya.

Bagi anggota yang ingin supaya baki ganjaran tersebut dibayar kepada selain daripada orang yang dinyatakan, beliau hendaklah mengisi surat akuan seperti di Lampiran C (untuk pesara beragama Islam) atau lampiran D (untuk pesara bukan beragama Islam) dan surat itu hendaklah dikemukakan kepada JPA bersama dengan dokumen permohonan faedah persaraannya.

Ismail berkata syarat penangguhan bayaran sepenuhnya ganjaran berkaitan dengan persaraan pilihan itu hanya terpakai bagi kelulusan persaraan pilihan pada dan selepas 1 Feb tahun ini.

"Semua persaraan pilihan yang telah diluluskan sebelum 1 Feb 2010 walaupun tarikh kuat kuasa persaraannya adalah selepas tarikh itu akan dibayar ganjaran sepenuhnya," katanya.

-- BERNAMA

Friday, January 29, 2010

:: Sihat dan kesihatan diri

Sihat dan kesihatan berkait rapat. Akhir2 ni kesihatan terjejas sedikit. Hujung minggu lepas telah mengambil cuti sakit dan di awal minggu ni mengambil cuti rehat. Nampaknya hari ni keadaan diri memerlukan cuti rehat lagi. Boss tiada di pejabat hari ni, sedang bercuti... menjadikan KUKP perlu menjalankan tugas boss hari ni dan turut serta dalam perhimpunan pagi ni dan mempengerusikan mesyuarat petang nanti. Didoa agar semuanya berjalan lancar.


:: Program Transformasi Kerajaan (PTK / GTP)

28 Januari, 2010 12:53 PM

Pencapaian Pendidikan Dipertingkat Menjelang 2012

KUALA LUMPUR, 28 Jan (Bernama) -- Berikut ialah intipati pelan hala tuju Program Transformasi Kerajaan (GTP) untuk memperbaiki pencapaian pendidikan:

* meningkatkan kadar penyertaan murid prasekolah daripada 67 peratus kepada 72 peratus tahun ini dengan membabitkan kanak-kanak seawal umur empat dan lima tahun.

* meningkatkan kadar literasi daripada 87 peratus kepada 90 peratus serta meningkatkan kadar numerasi daripada 76 peratus kepada 90 peratus bagi pelajar Tahun 1, tahun ini menerusi program Literasi dan Numerasi (LINUS).

* mensasarkan sebanyak 20 buah sekolah menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) pada tahun ini.

* mensasarkan sebanyak dua peratus Pengetua dan Guru Besar yang melepasi sasaran layak untuk menerima ganjaran berdasarkan penilaian berasaskan prestasi dan mengkurangkan 10 peratus Pengetua dan Guru Besar yang tidak mencapai sasaran kelayakan berkenaan.

Kecemerlangan pencapaian pelajar adalah sangat penting dalam melahirkan lebih ramai tenaga kerja yang kompetitif, seiring dengan wawasan negara mencapai status negara maju menjelang tahun 2020.

Menyedari kepentingan pendidikan awal adalah penting bagi kanak-kanak berumur empat dan lima tahun, Kementerian Pelajaran telah mengenal pasti pendidikan prasekolah sebagai salah satu fokus di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan.

Bagi meningkatkan kadar penyertaan dan kualiti pendidikan prasekolah, satu Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan serta Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Prasekolah ditubuhkan untuk mentadbir semua penyedia prasekolah.

Jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran, berperanan mengkaji semula dasar pendidikan prasekolah kerajaan dan prasekolah swasta yang berdaftar termasuk kurikulum, kriteria kelayakan, latihan dan penilaian, menyelaras semua prasekolah (kerajaan dan swasta) serta memantau dan menilai pendidikan prasekolah bagi menggubal dasar prasekolah pada masa depan.

Kementerian Pelajaran juga melaksanakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bermula tahun ini yang memberi penekanan dalam aspek prinsip pendidikan yang holistik, proses pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira latar belakang pelajar, mentakrifkan penggunaan bahasa Malaysia, Inggeris, Tamil dan Mandarin sebagai bahasa instruksional serta melibatkan aktiviti menggalakkan pemahaman budaya pelbagai bangsa.

Kerajaan juga meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru prasekolah menerusi program peningkatan kemahiran kepada 30,000 guru dan pembantu guru prasekolah sedia ada dan baru dalam tempoh tiga tahun selain menetapkan kriteria kelayakan minimum semua guru prasekolah ialah Ijazah Sarjana Muda.

Dalam mengembangkan pendidikan prasekolah, kerajaan juga menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan termasuk pemberian geran per kapita kepada prasekolah kementerian Pelajaran, KEMAS dan JPIN, menambah bilangan kelas prasekolah khususnya bagi kanak-kanak berumur empat tahun dengan anggaran 10,000 kelas.

Bagi memenuhi sasaran itu, kerajaan meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dengan memperkenalkan insentif baru kepada pengusaha prasekolah swasta khususnya di kawasan miskin bandar dan luar bandar, di samping mematuhi standard kebangsaan.

Bagi memastikan kadar keciciran pelajar menurun, kerajaan memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran literasi dan numerasi yang mampu mengupayakan anak-anak supaya lebih produktif dan lebih berkeyakinan untuk menyertai aktiviti komuniti setempat dan masyarakat keseluruhan.

Proses saringan akan dilakukan terhadap pelajar tiga kali setahun iaitu pada bulan Mac, Jun dan September setiap tahun sehingga Tahun 3 bagi mengenal pasti pelajar sama ada perlu mengikuti program Literasi dan Numerasi (LINUS) serta membangunkan modul literasi dan numerasi yang baru di mana konsep mudah difahami akan diajar lebih awal dan penekanan ditumpukan kepada aplikasi konsep yang dipelajari.

Menyedari kekurangan guru dalam pengajaran literasi dan numerasi asas, seramai 17,000 guru telah mengikuti latihan intensif bermula November tahun lepas hingga Februari ini supaya mereka boleh menyampaikan modul pembelajaran dengan berkesan.

Selain itu, kerajaan juga memantau dan menyelia kira-kira 10 peratus sekolah yang tercorot, membina komitmen di kalangan pihak yang berkepentingan melalui program kesedaran dan aktiviti-aktiviti dan melantik fasilitator-fasilitator bagi membantu guru-guru literasi dan numerasi di sekolah-sekolah.

Dalam pada itu, Kementerian Pelajaran telah mengumumkan 20 buah SBT terdiri daripada 10 sekolah berasrama penuh, empat sekolah menengah harian, enam sekolah rendah seluruh negara, pada Isnin lepas.

SBT mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa dan menjadi sekolah pilihan masyarakat.

SBT akan menempatkan pelajar-pelajar cemerlang yang mampu menyaingi tahap pencapaian antarabangsa, melanjutkan pelajaran ke institusi pendidikan terkemuka dan berjaya menjadi pemimpin dalam bidang profesion masing-masing, di samping mewujudkan rangkaian 'mentoring and coaching' antara sekolah.

Kualiti SBT akan dilonjakkan dengan memberi autonomi dan akauntabiliti dalam pengurusan dan pencapaian murid.

Pengetua dan Guru Besar memainkan peranan penting dalam merancang, menyelaras dan memantau pengajaran dan pembelajaran di sekolah di samping memastikan suasana pembelajaran yang kondusif dengan mengurangkan tekanan dan gangguan luaran, serta mewujudkan persekitaran teratur di dalam dan di luar bilik darjah.

Berdasarkan pencapaian sekolah pada dua tahun sebelumnya, dianggarkan dua peratus Pengetua dan Guru Besar layak menerima ganjaran berdasarkan penilaian berasaskan pencapaian tertakluk kepada kriteria seperti Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) melebihi 90 peratus, Laporan Audit Kewangan tanpa teguran, bebas daripada tindakan disiplin dan mencapai sasaran literasi dan numerasi bagi sekolah rendah.

Mereka yang layak, disediakan ganjaran kewangan dan bukan kewangan misalnya program pertindikan, kenaikan pangkat serta sijil pengiktirafan manakala bagi mereka yang tidak mencapai sasaran yang ditetapkan, akan diberikan latihan serta bimbingan.

Bagaimanapun, sekiranya latihan dan bimbingan tidak efektif, Pengetua dan Guru Besar terbabit mungkin menghadapi risiko dipindahkan ke sekolah lain atau dinasihatkan bersara pilihan.

-- BERNAMA

Thursday, January 28, 2010

:: KPLI ambilan Jun 2010 ?

27 Januari, 2010 20:24 PM

KPLI Tidak Dimansuh, Kata Puad

KUALA KUBU BARU, 27 Jan (Bernama) -- Masalah jumlah graduan lepasan pendidikan Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) melebihi penawaran tidak akan menyebabkan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) dimansuhkan, kata Timbalan Menteri Pelajaran Dr Mohd Puad Zarkashi.

Beliau berkata pengambilan KPLI tetap akan dijalankan pada bulan Jun ini.

"Program ni (KPLI) memang akan diteruskan kerana memang kami memerlukan guru sekolah," katanya selepas melawat projek asrama Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Kuala Kubu Baru yang terbengkalai Rabu.

Katanya pengambilan bagi KPLI mungkin akan ditambah pada tahun hadapan namun ini akan bergantung pada faktor tertentu.

-- BERNAMA

:: Sekolah Berprestasi Tinggi... Sabah dan Sarawak tercicir?

Sekolah S’wak kurang cemerlang?

by Mohd Norhadie Sahari
Kekurangan guru bertauliah punca tidak terpilih, STU kecewa tiada sekolah dari S’wak dalam 20 SBT

MIRI: Kekurangan guru yang bertauliah serta kelemahan kemudahan serta prasarana di Sabah dan Sarawak merupakan antara sebab utama mengapa tiada sekolah dari kedua-dua negeri ini terpilih dalam senarai 20 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT). Presiden Kesatuan Guru-Guru Sarawak (STU), William Ghani Bina melahirkan kekecewaan apabila tiada salah satupun sekolah menengah dan rendah yang cemerlang dari Sarawak, turut tersenarai dalam SBT.

“Ini membuktikan bahawa sekolah-sekolah di negeri ini masih belum mencapai tahap cemerlang dan masih ketinggalan berbanding negeri-negeri lain di Semenanjung Malaysia,” katanya ketika dihubungi semalam.

William memberitahu, salah satu sebab utama sekolah-sekolah di Sarawak masih belum mencapai tahap cemerlang adalah kerana kekurangan guru-guru bertauliah mengajar di bandar dan luar bandar negeri ini.

“Ini bukan bermaksud guru-guru yang ada sekarang tidak berkualiti namun kita memerlukan guru-guru yang benar-benar bertauliah untuk mengajar pelajar-pelajar yang berpotensi untuk cemerlang,” katanya.

Ditanya sama ada terdapat perbezaan sistem pembelajaran di bandar dan luar bandar, beliau menyifatkan pengalaman serta kemahiran seseorang guru amat penting dalam menyampaikan ilmu.

“Apa yang penting, seorang guru harus komited dan memberikan komitmen yang tinggi dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar dan jangan hanya menunggu habuan daripada kerajaan,” katanya.

William seterusnya memaklumkan bahawa guru-guru dari Semenanjung Malaysia yang enggan mengajar di kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak juga perlu dikenakan tindakan segera.

“Dalam surat akujanji, mereka sudah menunjukkan taat setia dan bersedia untuk mengajar di mana-mana sahaja di negara ini, maka tiada sebab mereka tidak mahu mengajar di Sabah dan Sarawak,” katanya.

Pada masa yang sama, katanya, kekangan kemudahan yang belum setara di sekolah luar bandar turut menyebabkan guru-guru dari Semenanjung Malaysia menolak untuk mengajar di Sabah dan Sarawak.

“Jika perlu, kemudahan yang disediakan di sekolah bandar perlulah dipanjangkan ke sekolah-sekolah di luar bandar supaya pelajarnya lebih selesa ketika belajar sekali gus menyumbang kepada kecemerlangan sekolah,” tambah beliau lagi.

Kelmarin, Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan 20 sekolah SBT yang terdiri daripada 14 buah sekolah menengah dan enam buah sekolah rendah di seluruh negara.

Beliau berkata, sekolah tersebut dipilih daripada kalangan sekolah-sekolah yang menunjukkan pencapaian cemerlang dalam bidang akademik, kokurikulum dan bidang kebitaraan.

Menurutnya, SBT bukanlah sekolah elit yang akan memberi manfaat kepada ha-nya sebilangan kecil pelajar, sebaliknya setiap sekolah di negara ini mempunyai peluang yang sama dan boleh bersaing untuk diiktiraf dalam senarai SBT.

Wednesday, January 27, 2010

:: Ganjaran dan hukuman untuk penjawat awam ?

Sistem Ganjaran Dan Hukuman Untuk Penjawat Awam Mungkin Diperkenal

KUALA LUMPUR, 26 Jan (Bernama) -- Kerajaan sedang mengkaji kemungkinan memperkenalkan sistem ganjaran dan hukuman untuk 1.2 juta penjawat awam sebagai langkah meningkatkan produktiviti dan memupuk etika kerja lebih baik, kata Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Dr Koh Tsu Koon.

Beliau berkata sudah tiba masanya penjawat awam dinilai dan diberi ganjaran berdasarkan prestasi masing-masing bukan diberi ganjaran secara menyeluruh seperti sekarang.

"Kami sedar bahawa bagi menjamin keberkesanan sesuatu sistem, perlu ada ganjaran dan hukuman. Setakat ini, kami melihat kepada aspek ganjaran," katanya kepada pemberita selepas berucap pada Persidangan Tinjauan Strategik Malaysia ke-12 di sini hari Selasa.

"Kini, penjawat awam yang tidak melaksanakan tugas seperti yang sepatutnya, ditempatkan dalam "pool" atau "bilik sejuk", dan menerima gaji setiap bulan, walaupun bekerja dengan tidak seberapa. Tetapi, ia memberi kesan tidak baik terhadap rekod mereka," katanya.

Beliau berkata kerajaan juga sedang mengkaji secara mendalam terhadap langkah mengguna pakai sistem ganjaran dan hukuman di bawah Program Transformasi Kerajaan (PTK), yang memasuki tahun pertama pelaksanaannya tahun ini.

"Bagaimanapun, dalam tempoh dua tahun pertama pelaksanaannya, tumpuan kami ialah bagaimana hendak menggalakkan dan memberi sokongan kepada setiap orang supaya bertugas dengan lebih baik, bukan untuk mula melaksanakan hukuman...langkah ini jauh lebih penting ketika ini," katanya.

Koh berkata kerajaan sedang meneliti model yang diguna pakai di negara lain seperti United Kingdom, Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan China tentang pelaksanaannya.

Katanya sistem mengambil dan membuang pekerja yang diguna pakai oleh sektor swasta juga diberi pertimbangan.

Koh juga berkata bahawa Khamis ini Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijadual melancarkan buku tentang Program Transformasi Kerajaan yang menampilkan enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), di samping beberapa rancangan utama yang telah dan akan dilaksanakan kerajaan serta cadangan bagi menjayakan transformasi yang dimaksudkan.

-- BERNAMA

Tuesday, January 26, 2010

:: Sekolah Berprestasi Tinggi

14 Sekolah Menengah, Enam Sekolah Rendah Diumum Sekolah Berprestasi Tinggi

PUTRAJAYA, 25 Jan (Bernama) -- Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin mengumumkan 20 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT), yang terdiri daripada 14 sekolah menengah dan enam sekolah rendah di seluruh negara.

Beliau yang juga Menteri Pelajaran, berkata daripada 14 sekolah menengah, 10 adalah sekolah berasrama penuh manakala bakinya sekolah menengah harian.

"Sekolah ini dipilih dari kalangan sekolah-sekolah yang menunjukkan pencapaian cemerlang dalam bidang akademik, kokurikulum dan bidang kebitaraan masing-masing.

"SBT akan dibimbing dan dipantau secara khusus untuk menjamin berlaku lonjakan prestasi sekolah secara berterusan," katanya kepada pemberita di pejabatnya di sini pada Isnin.

Sepuluh sekolah berasrama penuh ialah Sekolah Tun Fatimah (Johor Baharu), Sekolah Dato' Abdul Razak (Seremban), Kolej Melayu Kuala Kangsar, Sekolah Seri Puteri (Cyberjaya), Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim (Jitra).

Kolej Tunku Kurshiah (Seremban), Kolej Islam Sultan Alam Shah (Klang), Sekolah Menengah Sains (SMS) Tuanku Syed Putra (Perlis), Sekolah Sultan Alam Shah (Putrajaya) dan SMS Muzaffar Syah (Melaka).

Manakala empat sekolah menengah harian ialah Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) (P) Sri Aman (Petaling Jaya), SMK Aminuddin Baki (Kuala Lumpur), SMK Sultanah Asma (Alor Setar) dan SMK (P) St. George (Pulau Pinang).

Enam sekolah rendah pula ialah Sekolah Kebangsaan (SK) Seri Bintang Utara (KL), SK Taman Tun Dr Ismail 1 (KL), SK Bukit Damansara (KL), SK Zainab (2) (Kota Baharu), SK Convent Kota (Taiping), SK Bandar Baru Uda 2 (Johor Baharu).

Muhyiddin berkata SBT bukanlah sekolah elit yang akan memberi manfaat kepada hanya sebilangan kecil pelajar, sebaliknya setiap sekolah di negara ini mempunyai peluang yang sama dan boleh bersaing di "padang yang sama rata" untuk diiktiraf sebagai SBT.

"Mana-mana sekolah yang mencapai sasaran kecemerlangan dan memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan akan diiktiraf sebagai SBT dan mendapat kemudahan serta ganjaran yang sama," katanya.

Muhyiddin berkata kementerian mensasarkan 30 SBT pada tahun depan dan jumlah itu akan meningkat kepada 50 pada tahun 2012.

Beliau berkata rasional pengiktirafan itu dibuat bagi mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik ke taraf dunia, menghasilkan pelajar yang cemerlang dan merapatkan jurang antara sekolah-sekolah di dalam sistem.

SBT akan diberi autonomi tambahan untuk mewujudkan inovasi dalam pentadbiran sekolah dan meningkatkan keberhasilan murid, katanya.

Beliau berkata dari segi kurikulum, ia fleksibel dalam pengajaran dan pembelajaran serta silibus bagi mata pelajaran wajib dan elektif, mematuhi peperiksaan awam dan menggunakan bahasa pengantar bahasa kebangsaan atau pelbagai bahasa.

Selain itu, katanya sekolah berkenaan diberi kelonggaran dalam menetapkan waktu pengajaran minima mata pelajaran, memanjangkan waktu persekolahan dan membenarkan murid menamatkan tempoh persekolahan setahun lebih awal iaitu seperti kelas lompat yang telah diperkenalkan sebelum ini.

Muhyiddin berkata dari segi pemilikan bajet, kewangan disalur melalui geran secara sekaligus pada awal tahun persekolahan, fleksibiliti penuh untuk pengagihan kewangan mengikut keperluan dan pengecualian daripada perolehan secara berpusat.

"Setiap sekolah mempunyai bajet mereka sendiri, tetapi dengan status ini, mereka diberi peruntukan tambahan dan mereka boleh menggunakannya untuk apa sahaja yang mereka rasa perlu," katanya.

Beliau berkata pengurusan staf adalah berdasarkan prestasi iaitu pengambilan staf tidak berdasarkan kekananan tetapi prestasi pencapaian, kelonggaran dalam menyediakan lebih bayaran (bayaran lebih masa) dan ganjaran berdasarkan prestasi kepada semua staf.

"Selain itu, kelonggaran untuk memindahkan staf sekiranya prestasi kurang memuaskan dan pengagihan fungsi berdasarkan akademik dan bukan akademik," katanya.

Beliau berkata laporan tahunan berdasarkan petunjuk keberhasilan setiap sekolah dan pemeriksaan sekolah berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) yang telah diubahsuai.

Sehubungan itu, Muhyiddin berkata SBT perlu memenuhi enam kriteria yang ditetapkan iaitu pencapaian akdemik yang cemerlang, melahirkan personaliti unggul, merangkul anugerah Kebangsaan dan Antarabangsa, mewujudkan jalinan dengan institusi pengajian tinggi.

"Mempunyai permuafakatan jitu dengan masyarakat serta jaringan kukuh dengan sekolah-sekolah tempatan dan antarabangsa serta menjadi penanda aras kepada sekolah-sekolah di dalam dan luar negara," katanya.

Beliau berkata antara peranan yang perlu dimainkan oleh SBT sebagai sumbangan kepada sekolah lain ialah guru-guru SBT menjadi mentor kepada guru di sekolah lain, melalui program "immersion" membabitkan pengetua, guru besar dan guru.

Bagi pembangunan berterusan sebagai status SBT, sekolah terbabit antara lain perlu meningkatkan pelan strategik, pengurusan, program akademik dan kokurikulum sokongan serta menjadi penanda aras dan contoh bagi sekolah lain dari dalam dan luar negara.

Muhyiddin berkata sekolah dari pedalaman dan luar bandar juga boleh dipilih sebagai SBT jika ia memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Saya tahu tidak mungkin semua 10,000 sekolah (di seluruh negara) akan naik ke tahap itu, tetapi tidak kira sekolah bandar, luar bandar dan pedalaman jika mereka boleh memenuhi kriteria yang ditetapkan akan direkod sebagai SBT.

"Tetapi jika sekolah luar bandar dan pedalaman ada kekangan kerana kemudahan belum setara dan setanding, jangka panjangnya kita akan terus perbaiki," katanya.

-- BERNAMA

Saturday, January 23, 2010

:: Sultan Iskandar Johor: MangkatSultan Johor yang Pernah Jadi Yang Dipertuan Agung Malaysia, Tutup Usia

Jumat, 22 Januari 2010 | 23:51 WIB


JOHOR, KOMPAS.com - Sultan Johor, Iskandar ibni Almarhum Sultan Ismail tutup usia pada usia 77 tahun, hari Jumat (22/1/10) pukul 19.15 karena sakit. Pengumuman ini disampaikan Menteri Besar Datuk Ghani Othman dalam siaran langsung di TV3 pada pukul 23.20 waktu setempat. Sultan Iskandar menjadi Yang Dipertuan Agong Malaysia pada tahun 1984-1989 ketika PM Malaysia Mahathir Mohamad berkuasa.

Ghani sebenarnya sedang berada di Chennai dan ikut dalam rombongan PM Malaysia Datuk Seri Najib Razak yang melakukan kunjungan ke India, namun dia kembali ke Kuala Lumpur dalam penerbangan khusus.

Jenazah almarhum Sultan Iskandar dibawa dari Rumah Sakit Spesialis ke Istana Besar pada pukul 23.15 waktu setempat untuk upacara penghormatan terakhir. Keluarga Kesultanan Johor dan sejumlah pejabat mendampingi jenazah Sultan Johor itu saat dibawa ke Istana.

Ghani mengumumkan pula bahwa masyarakat luas dapat memberi penghormatan terakhir di Istana Besar hari Sabtu (23/1/10) pukul 09.00 sampai pukul 10.30 waktu setempat, sementara tamu VIP disediakan waktu antara pukul 11.00-12.00.

Sultan Iskandar akan dimakamkan di Royal Mausoleum pada pukul 14.00.

Menteri Besar juga mengumumkan masa berkabung selama tujuh hari bagi rakyat Johor dan 40 hari untuk keluarga kerajaan. Bendera nasional Malaysia dan bendera negara bagian Johor akan berkibar setengah tiang selama tujuh hari ke depan.

Almarhum Sultan Iskandar dirawat di Rumah Sakit Spesialis Johor Kamis (21/1/10) malam akibat penyakit yang belum diidentifikasi secara rinci. Namun Sultan Iskandar telah menjalani operasi bypass jantung di Amerika Serikat pada tahun 2000 dan mengalami serangan bronkitis pada Januari 2008.

Sebelumnya pada hari yang sama, Kepala Dewan Pengadilan Kesultanan Johor Tunku Osman Tunku Temenggong Ahmad mengumumkan pengangkatan putra sulung Sultan Iskandar, Tunku Mahkota Johor Tunku Ibrahim Ismail sebagai Regent of Johor.

Setelah menerima laporan medis dari tiga dokter spesialis, Dewan memutuskan untuk menunjuk Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Iskandar, Tunku Mahkota Johor sebagai orang yang melaksanakan tugas dari Penguasa selama Sultan Iskandar sakit. Penunjukan ini dilakukan dalam sebuah upacara di ruang perjamuan Istana Besar pada pukul 17:15.

Saat diambil sumpahnya, Tunku Ibrahim (51) diapit putranya, Raja Muda Johor Tunku Ismail dan saudaranya Tunku Abdul Majid. Ini bukan penunjukan pertama bagi Tunku Ibrahim. Sebelumnya pada 25 April 1984, dia juga menjalankan tugas serupa ketika Sultan Iskandar ditunjuk sebagai Yang Dipertuan Agong ke-8.

Tunku Ibrahim menikah dengan Raja Zarith Sofiah Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan ini memiliki lima putra dan dua putri. (The New Straits Times/KSP)

Masyarakat luas dapat memberi penghormatan terakhir di Istana Besar hari Sabtu (23/1/10) pukul 09.00 sampai pukul 10.30 waktu setempat, sementara tamu VIP disediakan waktu antara pukul 11.00-12.00.

................................................................................SULTAN Johor, Sultan Iskandar berbual dengan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sambil diperhatikan oleh Tunku Mahkota Johor, Tunku Ibrahim Ismail pada majlis perasmian Bangunan Sultan Iskandar, Bukit Chagar pada 2008. - Foto Amran Hamid sultan035 sultan034 sultan033
sultan032 sultan031 sultan030 sultan029
sultan028 sultan027 sultan026 sultan025
sultan024 SULTAN Johor, Sultan Iskandar memeriksa kereta nasional pertama Malaysia, Proton Saga bernombor pendaftaran 'Proton 1'. sultan022 SULTAN Johor, Sultan Iskandar berbual bersama Lee Kwan Yew.
sultan020 sultan019 sultan018 sultan017
sultan016 sultan015 sultan014 Foto 1984
Foto 1984 Foto 1956 Foto 1985 sultan009
sultan008 SULTAN Johor, Sultan Iskandar beraksi di padang golf pada 1988. SULTAN Johor, Sultan Iskandar mencuba motosikal berkuasa tinggi pada pameran motosikal Grand Prix 1986. sultan005
SULTAN Johor, Sultan Iskandar. - Foto 1984 SULTAN Johor, Sultan Iskandar disambut Perdana Menteri, Tun Mahathir Mohamad. - Foto 1984 SULTAN Johor, Sultan Iskandar menandatangani surat perisytiharan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-8 disaksikan oleh Baginda Raja-Raja Melayu di Istana Negara -  Foto 1984 DARI (kiri); foto dirakam pada 1966, 1976 dan 1981.

...............................................................................


23 Januari, 2010 02:05 AM

Rakyat Johor Dibenar Ziarah Jenazah Sultan Mulai Pagi Sabtu

JOHOR BAHARU, 23 Jan (Bernama) -- Jenazah Almarhum Sultan Johor Sultan Iskandar yang akan disemayam di Dewan Besar, Istana Besar, di sini boleh diziarahi segenap lapisan rakyat Johor mulai pagi Sabtu.

Menteri Besar Johor yang mengumumkan kemangkatan Almarhum baginda Sultan Johor, malam tadi, berkata waktu yang dibenarkan kepada orang awam untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Almarhum adalah dari pukul 9 pagi hingga 10.30 pagi.

"Penghormatan terakhir oleh orang kenamaan pula adalah bermula dari pukul 11 pagi sehingga pukul 12.30 tengah hari," katanya di Bangunan Sultan Ibrahim, Bukit Timbalan.

Abdul Ghani berkata jenazah Almarhum Sultan akan dibawa dari Istana Besar pada pukul 1.30 tengah hari untuk upacara pemakaman di Makam Diraja Bukit Mahmoodiah, di sini, pada pukul 2 petang.

Mengenai peraturan berkabung, beliau berkata orang-orang Melayu perlu memakai tanda perkabungan kain putih selilit saja selebar dua inci pada songkok.

Bagi lain bangsa dan agama, Abdul Ghani berkata mereka perlu memakai selilit kain hitam selebar tiga inci di lengan kiri dan bertali leher warna hitam.

Katanya, bagi yang memakai uniform dan memakai uniform pada majlis tertentu, mereka perlu melilit kain hitam selebar tiga inci di lengan kiri.

"Bagi perempuan Melayu, mereka hendaklah memakai tudung kepala warna putih manakala bagi orang perempuan lain bangsa dan agama, mereka perlu memakai selilit kain hitam selebar tiga inci di lengan kiri," katanya.

Abdul Ghani berkata bagi upacara pemakaman pula, lelaki Melayu perlu memakai baju Melayu teluk belanga serba hitam dan lilitan kain putih di songkok hitam manakala lelaki bukan Melayu perlu memakai lounge suit warna hitam, tali leher hitam dan selilit kain hitam tiga inci di lengan kiri.

Beliau berkata bagi yang memakai uniform, mereka perlu melilit kain putih berukuran dua inci di songkok.

Segala darjah dan pingat juga hendaklah dipakai, katanya.

-- BERNAMA

...........................................................................


Sultan Johor Mangkat


ALMARHUM SULTAN ISKANDAR Ibni ALMARHUM SULTAN ISMAIL

JOHOR BAHRU: Sultan Johor, Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail, 77, mangkat malam ini selepas memerintah Johor hampir tiga dekad.

Baginda mangkat pada pukul 7.15 malam di Hospital Pakar Puteri di sini selepas dimasukkan ke hospital itu hari ini kerana gering.

Jenazah Almarhum akan dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmoodiah pada pukul 2 petang esok.

Rakyat jelata boleh memberikan penghormatan terakhir di Istana Besar dari pukul 9 pagi hingga 10.30 pagi sementara orang kenamaan dari pukul 11 pagi hingga petang.

Kemangkatan baginda diumumkan oleh Menteri Besar, Datuk Abdul Ghani Othman di sini malam ini.

Baginda meninggalkan Sultanah Zanariah serta 10 orang putera-puteri.

Sultan Iskandar, yang diputerakan di Istana Semayam, Johor Bahru pada 8 April 1932, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor pada 11 Mei 1981.

Tiga tahun kemudian pada 15 Nov 1984 baginda dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong kelapan.

Petang ini, putera sulung baginda Tunku Mahkota Johor Tunku Ibrahim Ismail dimasyhurkan Pemangku Raja dan istiadat mengangkat sumpah diadakan di Istana Besar Johor.

Berita mengenai kegeringan Sultan Iskandar diumumkan oleh Yang Dipertua Jumaah Majlis Diraja Johor Tunku Osman Tunku Temenggong Ahmad pada pukul 5 petang.

Almarhum merupakan putera ketiga Almarhum Sultan Ismail ibni Sultan Ibrahim dan cicinda kepada Bapa Johor Moden, Almarhum Sultan Abu Bakar.

Sultan Iskandar, yang merupakan Sultan Johor keempat dalam sejarah Johor moden, menerima pendidikan awal di Johor Bahru, sebelum melanjutkan pelajaran ke Australia dan United Kingdom.

Baginda yang merupakan Kolonel Yang Dipertua, Rejimen Perkhidmatan Khas Malaysia (Komando), sering kelihatan memakai uniform tentera pada upacara rasmi kerana minatnya dalam bidang ketenteraan.

Nama Almarhum terpahat pada sekolah, acara sukan seperti Kejohanan Golf Terbuka Iskandar dan juga koridor pembangunan selatan Johor iaitu Iskandar Malaysia...........................................................................

Saturday January 23, 2010

Sultan of Johor dies

JOHOR BARU: The Sultan of Johor, Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail, passed away at 7.15pm yesterday. He would have been 78 in April.

A Sultan for almost three decades, he had been admitted earlier in the day to the Puteri Specialist Hospital here due to an illness.

Two hours before his death, the Tengku Mahkota of Johor Tunku Ibrahim Ismail was appointed regent.

News about the Sultan being unwell had surfaced since Thursday night.

It was not the first time that the people had been concerned about the health of Sultan Iskandar, who became Ruler in 1981.

Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail 1932 - 2010

However, even Mentri Besar Datuk Abdul Ghani Othman took no chances this time, cutting short his official trip to India with the Prime Minister and returning to Johor by 6pm.

He made the announcement about the Sultan’s death at 11.20pm last night.

The burial takes place today at 2pm at Mahmoodiah Royal Mausoleum.

The swearing-in of the regent was a sombre, five-minute ceremony held at Istana Besar.

Johor Royal Council Yang di-Pertua Tunku Osman Tunku Temenggong Ahmad declared that Tunku Ibrahim would perform the duties of the Sultan as required under Section 9(1)(b) and 9(2) of the Johor State Constitution 1895.

Royal visitors: Tunku Ibrahim (left) escorting the Sultan and Tengku Mahkota of Pahang as Tunku Majid (third from left) looks on at the Puteri Specialist Hospital in Johor Baru Friday.

In his declaration of oath, Tunku Ibrahim said he would rule with fairness.

“I also swear to guard and respect Islam as well as the Malay traditions under the state constitution,” he said.

Among the dignitaries who attended the ceremony were Tengku Bendahara Tunku Majid Idris, Raja Muda Tunku Ismail Ibrahim, Johor State Assembly Speaker Datuk Ali Hassan, Johor Mufti Datuk Tahrir Shamsuddin, Johor Islamic Council adviser Datuk Nooh Gadut, state executive council members and Johor police chief Deputy Comm Datuk Mohd Mokhtar Mohd Shariff.

Sultan Iskandar is survived by his consort Sultanah Zanariah Almarhum Tunku Ahmad and 10 children.

Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak extended his condolences to the Johor royal household.

“On behalf of the Government and people, I express sadness and extend condolences to Her Royal Highness Sultanah Zanariah and her children as well as the royal household on the demise of His Royal Highness the Sultan of Johor,” he told Malaysian journalists in Chennai covering his official visit to India.

Najib said the Sultan had taken much interest in developments in the state.

Following the death of the Sultan, Najib cut short his visit to India and left for home at about 11pm Malaysian time.

Deputy Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin also extended his condolences, saying: “The death of His Highness is a big loss to the people of Johor, and also of Malaysia, because of his priceless contributions during his lifetime.”

....................................................

Sultan Johor mangkat


JENAZAH Sultan Iskandar dibawa ke Istana Besar dari Hospital Pakar Puteri, semalam.

Rakyat berkabung 7 hari; Semua majlis rasmi dibatal; Pemasyhuran sultan baru hari ini

JOHOR BAHRU: Sultan Johor, Almutawakkil Alallah Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail, 77, yang memerintah Johor hampir tiga dekad, mangkat pada jam 7.15 malam tadi selepas dimasukkan ke Hospital Pakar Puteri di sini kerana gering.

Kemangkatan baginda diumumkan oleh Menteri Besar Johor, Datuk Abdul Ghani Othman di Pejabat Kerajaan Negeri, Bukit Timbalan, kira-kira jam 11.30 malam tadi.

Baginda yang meninggalkan Sultanah Zanariah serta 10 putera dan puteri, akan dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmoodiah, kira-kira jam 2 petang ini.

Sultan Iskandar, yang diputerakan di Istana Semayam, Johor Bahru pada jam 11.30 pagi Jumaat, 8 April 1932, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor pada 11 Mei 1981. Tiga tahun kemudian pada 15 November 1984, baginda dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong kelapan.

Terdahulu, di Istana Besar di sini, Yang Dipertua Jumaah Majlis Diraja Johor, Tunku Osman Tunku Temenggong Ahmad, mengumumkan pelantikan Tunku Mahkota Johor Tunku Ibrahim Ismail sebagai Pemangku Raja.

Pelantikan itu dibuat mengikut Fasal 9(1)(b) dan 9(2) Bahagian Pertama Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor 1895.

Abdul Ghani pada sidang akhbarnya, berkata pemasyhuran Sultan Johor yang baru akan dilaksanakan di Istana Besar Johor pada jam 1 tengah hari di Istana Besar sebelum upacara pemakaman jenazah Almarhum Sultan Iskandar.

Beliau turut mengumumkan hari ini cuti umum untuk seluruh negeri Johor dan semua majlis rasmi termasuk hiburan serta keramaian dibatalkan, manakala tempoh berkabung ialah selama tujuh hari dengan semua bendera negeri dikibarkan separuh tiang bermula jam 6 pagi hingga 6 petang.

Abdul Ghani berkata, baginda dimasukkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan kira-kira jam 5 petang kelmarin dan mangkat pada jam 7.15 malam tadi.

Katanya, manakala Istiadat pemakaman Diraja akan bermula pada jam 9 pagi ini di Dewan Besar Istana Besar di sini, dengan orang ramai boleh menziarahi jenazah sehingga jam 10.30 pagi.

Menteri Besar berkata, mulai 11 pagi hingga 12 tengah hari pula adalah penghormatan terakhir untuk orang kenamaan dan kerabat Diraja.

Beliau berkata, jenazah Almarhum akan dibawa dari Istana Besar pada jam 1.30 tengah hari sebelum disembahyangkan di Makam Diraja, Bukit Mahmoodiah pada 2 petang.

Abdul Ghani yang baru pulang dari mengikuti lawatan Perdana Menteri di India, berkata semua masjid dan surau dikehendaki mengadakan majlis tahlil selama tujuh hari se lepas istiadat pemakaman jenazah.

"Tempoh berkabung bagi kerabat Diraja ialah 40 hari manakala rakyat biasa selama tujuh hari," katanya.

Peraturan berkabung bagi lelaki Melayu ialah bersongkok lilit putih dua inci manakala bagi bangsa lain ialah kain hitam lebar tiga inci di lengan kiri.

"Bagi upacara pemakaman, lelaki Melayu berbaju Melayu teluk belanga serba hitam dan lilitan kain putih di songkok hitam dan bagi lelaki bukan Melayu, sut hitam bertali leher dan kain hitam tiga inci di lengan kiri," katanya.

.............................................................................

Sultan Johor mangkat


Jenazah Almarhum Sultan Iskandar dibawa masuk ke kenderaan di Hospital Pakar Puteri untuk dibawa ke Istana Besar, Johor Bahru, sambil diperhatikan oleh kaum kerabat dan petugas istana, malam tadi. – utusan/Raja Jaafar Raja Ali


JOHOR BAHRU 22 Jan. – Sultan Johor, Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail, mangkat malam ini selepas memerintah Johor hampir tiga dekad.

Baginda berusia 77 tahun.

Almarhum mangkat pada pukul 7.15 malam di Hospital Pakar Puteri di sini selepas dimasukkan ke hospital itu semalam kerana gering.

Kemangkatan baginda diumumkan oleh Menteri Besar Johor, Datuk Abdul Ghani Othman di sini pada pukul 11.20 malam.

Baginda meninggalkan Sultanah Zanariah serta 10 orang putera dan puteri.

Sultan Iskandar, yang diputerakan di Istana Semayam, Johor Bahru pada 8 April 1932, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor pada 11 Mei 1981.

Tiga tahun kemudian pada 15 November 1984 baginda dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong kelapan.

Petang ini, putera sulung baginda, Tunku Mahkota Johor Tunku Ibrahim Ismail dimasyhurkan Pemangku Raja dan istiadat mengangkat sumpah diadakan di Istana Besar Johor.

Berita mengenai kegeringan Sultan Iskandar diumumkan oleh Yang Dipertua Jumaah Majlis Diraja Johor, Tunku Osman Tunku Temenggong Ahmad pada pukul 5 petang.

Almarhum merupakan putera ketiga Almarhum Sultan Ismail ibni Sultan Ibrahim dan cicinda kepada Bapa Johor Moden, Almarhum Sultan Abu Bakar.

Sultan Iskandar, yang merupakan Sultan Johor keempat dalam sejarah Johor moden, menerima pendidikan awal di Johor Bahru, sebelum melanjutkan pelajaran ke Australia dan United Kingdom.

Baginda yang merupakan Kolonel Yang Dipertua, Rejimen Perkhidmatan Khas Malaysia (Komando), sering kelihatan memakai uniform tentera pada upacara rasmi kerana minatnya dalam bidang ketenteraan.


................................................................................


Tunku Ibrahim angkat sumpah


Tunku Ibrahim Ismail Sultan Iskandar mengangkat sumpah sebagai Pemangku Sultan Johor sambil diperhatikan Tunku Bendahara Johor, Tunku Abdul Majid Idris Sultan Iskandar (kanan) dan Raja Muda Johor, Tunku Ismail Ibrahim (kiri) di Istana Besar Johor Bahru semalam.


JOHOR BAHRU 22 Jan. - Tunku Mahkota Johor, Tunku Ibrahim Ismail Sultan Iskandar yang dilantik sebagai Pemangku Raja hari ini bersumpah untuk memerintah dengan adil dan saksama.

Lafaz pemasyhuran itu dilakukan pada pukul 5.10 petang dalam satu upacara di Istana Besar di sini.

Tunku Ibrahim Ismail, 52, dilantik oleh Jumaah Majlis Diraja Johor setelah menerima laporan kegeringan Sultan Johor, Sultan Iskandar Sultan Ismail daripada tiga pakar perubatan di Hospital Pakar Johor di sini.

Pada sidang akhbar pukul 11.20 malam ini, Menteri Besar Johor, Datuk Abdul Ghani Othman mengumumkan kemangkatan Sultan Johor pukul 7.15 malam.

Pemasyhuran Tunku Ibrahim Ismail dibuat mengikut Fasal 9 (1)(b) dan 9 (2) Bahagian Pertama Undang-undang Tubuh Negeri Johor 1895.

Lafaz pemasyhuran itu adalah seperti berikut:

"Bahawa adalah saya, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Iskandar pada masa memegang jawatan Pemangku Raja bagi Negeri dan Jajahan Johor Darul Ta'zim dan segala takluknya bersumpah dengan iman bahawa saya mengaku akan memerintah dengan adil saksama dan timbang rasa kepada semua rakyat dan penduduk-penduduk negeri Johor dan saya bersumpah dan mengaku akan memelihara dan menghormatkan agama Islam dan adat istiadat Melayu dan berpegang kuat dengan Undang-undang Tuboh Kerajaan Johor dan juga Undang-undang Negeri,"

Putera sulung Sultan Johor dengan isteri pertama, Josephine Ruby Trevorrow itu diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah (HSA).

Tunku Ibrahim Ismail yang berjiwa rakyat telah dilantik sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Besar Johor Bahru pada 3 Julai 1985.

Hasil perkongsian hidup dengan Raja Zarith Sofiah Sultan Idris Shah, pasangan itu dikurniakan enam cahaya mata, lima putera dan seorang puteri iaitu Tunku Ismail Ibrahim, Tunku Aminah, Tunku Idris, Tunku Abdul Jalil, Tunku Abdul Rahman dan Tunku Abu Bakar.

Tunku Ibrahim Ismail mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-kanak Tuanku Ampuan Mariam, Johor Bahru sebelum memulakan pelajaran formal di Sekolah Temenggong Abdul Rahman (1) Johor Bahru.

Tunku Mahkota Johor itu kemudiannya melanjutkan pelajaran di Trinity Grammer School di Australia mulai 1968 hingga 1970.

Tunku Ibrahim Ismail juga pernah mendapat pendidikan di Maktab Sultan Abu Bakar (English College Johor Bahru) pada 1971-1975.

Di samping itu, Tunku Ibrahim Ismail turut menerima pendidikan agama di Sekolah Agama Bukit Zaharah dan Sekolah Agama Air Molek Johor Bahru.

Setelah tamat persekolahan, Tunku Mahkota telah dihantar ke Pusat Latihan Tentera Darat (Pulada) Kota Tinggi selama tiga bulan untuk menerima latihan asas ketenteraan.

Kemudian Tunku Ibrahim Ismail ke Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat (AS) untuk latihan ketenteraan (Airborne dan Infantery Offices Basic Course) dan kemudian menyambung latihan di Fort Bragg, AS.

Tunku Mahkota turut menjalani latihan penerbangan helikopter di Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) Kluang dan seterusnya ke Fort Wracker, AS untuk latihan lanjutan di Advanced Helicopter Flying's School dan menerima anugerah 'sayap' penerbangannya.

Selain itu, Tunku Ibrahim Ismail juga pernah melanjutkan pengajian di bidang undang-undang dan diplomasi dari Universiti Tufts, AS.

Dalam bidang kesukanan, Tunku Mahkota gemar bermain polo selain menunggang motosikal berkuasa tinggi dan sinonim dengan program Kembara Mahkota Johor yang melawat ke seluruh pelosok negeri ini.................................................................................................

Sultan Iskandar tepikan protokol


Sultan Iskandar Al Haj ibni Armarhum Sultan Ismail (tiga dari hadapan) ceria selepas sesi bergambar bersama pemimpin UMNO di pekarangan Istana Besar, Johor Bahru pada 11 Mei 2006.


KEMANGKATAN Almarhum Sultan Johor, Sultan Iskandar Al Haj ibni Armarhum Sultan Ismail pada usia 78 tahun semalam amat dirasai. Sultan Iskandar akan terus dikenang sebagai seorang sultan yang penuh dengan ceritera berwarna- warni.

Menjadi Sultan Johor selama 19 tahun, baginda cukup dikenali sebagai seorang pemimpin yang sanggup mengetepikan protokol untuk bebas bergaul dengan rakyat jelata.

Biarpun adakalanya bersikap serius, baginda tidak segan silu menegur perbuatan yang dianggap tidak betul. Bahkan baginda gemar bertanya sesuatu isu dengan lebih lanjut pada majlis-majlis keramaian.

Sikap tegas baginda secara terbuka dapat lihat apabila membabitkan kepentingan rakyat negeri Johor. perkara ini terbukti pada tahun lalu apabila Sultan Iskandar tidak bersetuju dengan cadangan pembinaan jambatan ketiga bagi menghubungkan Malaysia dan Singapura.

Pendirian baginda itu disampaikan oleh Tunku Mahkota Johor, Tunku Ibrahim Ismail pada pembukaan Persidangan Dewan Negeri Johor ke-12, di Kota Iskandar di Nusajaya.

''Saya dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku bahawa baginda tidak setuju dengan cadangan untuk membina jambatan ketiga," kata Tunku Ibrahim Ismail.

Selain itu, tindakan empat Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) DAP tidak memakai songkok pada majlis pembukaan sidang Dewan Undangan Negeri (DUN), dua tahun lalu juga menunjukkan ketegasan baginda.

Sultan Iskandar mencabar empat ADUN itu untuk menunjukkan diri mereka di dalam dewan apabila baginda hadir merasmikan sidang pembukaan DUN itu.

Baginda turut diingati kerana pendiriannya yang konsisten ke atas Tambak Johor apabila sentiasa mengulangi ia agar dirobohkan supaya saliran air di Selat Tebrau dapat mengalir secara sempurna.

Kemuncak ketegasan baginda apabila berikrar untuk mendapatkan semula hak kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih yang kini dimiliki Singapura, menyentuh hati semua rakyat Johor.

Itulah antara karakter tegas yang dimiliki baginda walaupun sebenarnya almarhum bersikap ramah untuk menjadi seorang pemerintah yang disenangi dan disayangi rakyat sama ada di bandar atau pun di desa.

Sultan Iskandar yang diputerakan di Istana Semayam, Johor Bahru pada 8 April 1932 juga terkenal dengan sifat prihatin, rendah diri dan tidak lokek dengan senyuman di sebalik raut wajah yang kelihatan agak garang.

Ternyata, tembok besar dan tinggi di Istana Bukit Serene tidak pernah menghalang putera Sultan Ismail Sultan Ibrahim dan Sultanah Ungku Tun Aminah Ungku Paduka Bena Sri Maharaja Utama Ahmad itu untuk mendekati dan menyelami hati rakyat.

Sultan Iskandar mangkat pada usia 78 tahun di Hospital Pakar Puteri, Johor Bahru setelah gering kerana diserang penyakit jantung.

Almarhum ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-8 pada 26 April 1984 untuk tempoh selama lima tahun menggantikan Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah yang tamat tempoh sebagai ketua negara.

Baginda mempunyai dua putera dan lapan puteri daripada dua orang isteri.

Dengan isteri pertama, Josephine Trevorrow, baginda dikurniakan seorang putera dan tiga puteri iaitu Tunku Ibrahim Ismail yang merupakan Tunku Mahkota Johor, Tunku Hajah Kamariah (Tunku Puteri Johor), Tunku Zabedah Aminah (Tunku Besar) dan Tunku Azizah Aminah Maimunah.

Selepas bercerai, baginda berkahwin dengan Tunku Zanariah pada 21 Ogos 1961. Hasil perkahwinan itu, baginda dikurniakan seorang putera, Tunku Abdul Majid Idris selaku Tunku Bendahara Johor dan lima puteri iaitu Tunku Hajah Mariam Zahrah, Tunku Norani, Tunku Maimunah Ismailiah, Paduka Puteri Tunku Muna Najiah dan Tunku Aminah Kalsom Masera Marian Zahirah.

Pendidikan awal almarhum Sultan Iskandar bermula daripada pengajar persendirian dan Sekolah Inggeris Ngee Heng, Johor Bahru.

Baginda menyambung pendidikan di English College yang kini dikenali Maktab Sultan Abu Bakar sebelum melanjut pelajaran di Australia dan Britain.

Baginda mendapat Ijazah Kehormat Sains, Universiti Teknologi Malaysia pada 10 April 1997 dan Ijazah Kehormat Undang-Undang, Universiti of Singapura berikutan sumbangan baik atas hubungan dua hala antara Malaysia dan Singapura pada 12 April 2007.

Pada 2007, baginda dianugerahkan sebagai Ahli Payung Terjun Sayap Kehormat-Master oleh Menteri Pertahanan Singapura pada ketika itu, Teo Chee Hean.

Baginda diisytiharkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 8 Mei pada 1959 sebelum digantikan dengan kekanda bongsunya, Tunku Abdul Rahman pada 10 Ogos 1961.

Pada 1966 hingga 1981, baginda dilantik sebagai Raja Muda Johor.

Pada 29 April 1981, almarhum telah dilantik semula sebagai Tunku Mahkota Johor berdasarkan perjanjian dengan Majlis Mahkamah Diraja Johor.

Pada 9 Mei 1981, baginda dilantik sebagai pemangku Raja Johor semasa Sultan Johor gering sebelum diisytiharkan sebagai Sultan Johor pada 11 Mei 1981.

Dalam sektor kerajaan, baginda pernah menjawat jawatan Pegawai Kadet di Pejabat Daerah, Pejabat Tanah dan Perbendaharaan bermula 25 Januari 1956 hingga 8 Mei 1959.

Baginda juga pernah berkhidmat sebagai Pegawai Tentera Udara Diraja Malaysia pada 1960.

Kebijaksanaan baginda dalam bidang perniagaan turut terserlah apabila menjadi ahli perniagaan semasa menjadi Raja Muda Johor selain terlibat dalam sebuah syarikat usahasama, Mados-Cito-Daiken.

Jasa baginda dalam bidang pendidikan juga tidak boleh dilupakan apabila dilantik sebagai Canselor Universiti Teknologi Malaysia pada 12 Disember 1981 selain Kolonel atau Komander Angkatan Tentera Johor dan Kolonel Yang Dipertua, Rejimen Perkhidmatan Khas Malaysia (Komando).

Sumbangan Sultan Iskandar turut mendapat perhatian pelbagai pihak sama ada tempatan dan antarabangsa apabila menerima anugerah Venerable Order of St. John, Sovereign Head of the Order, Queen Elezabeth II pada 1980.

Pada 1984, baginda dikurniakan Darjah Kehormat Marsyal Tentera Udara Diraja dan Darjah Kerabat Mahkota Brunei (DKMB) oleh Kerajaan Brunei 1988.

Pada waktu lapang, baginda gemar memburu, bermain polo, golf, tenis, meluncur air, berenang dan payung terjun selain memiliki sijil juruterbang yang berkelayakan.

Kira-kira 10 tahun lalu, Sultan Iskandar pernah menjalani pembedahan pintasan jantung di Amerika Syarikat dan pembedahan bahu di Hospital Tentera Diraja Thai di Bangkok, Thailand bagi rawatan kecederaan lama ke atas bahu ketika bersukan.

Sultan Iskandar sudah mangkat dan meninggalkan rakyat negeri Johor buat selama-lamanya, namun sumbangan baginda akan terus diingati oleh semua golongan.

Pastinya nama baginda akan bersemadi di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Mahmood Iskandar, Parit Saidi, Batu Pahat dan Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmood Iskandar 1 and 2 di Pontian.

Kejohanan Golf Terbuka Iskandar, wilayah koridor pembangunan ekonomi Iskandar Malaysia dan Bangunan Sultan Iskandar tetap menjadi mercu tanda kegemilangan pemerintahan baginda.


................................................................


Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ismail menyiram air mawar ke pusara Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail semasa istiadat pemakaman diraja di Makam Diraja Bukit Mahmoodiah, Johor Baru. - Foto The Star oleh MOHD SAHAR MISN


Rakyat Yakin Tunku Ibrahim Dapat Memerintah Dengan Baik

JOHOR BARU: Tunku Ibrahim Ismail Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dimasyhurkan sebagai Sultan Johor yang baru di Istana Besar Johor Baharu di sini hari ini diyakini dapat memerintah dengan baik.

Menurut anggota polis Lans Koperal Md Akhir Yusuf, 53, ini berdasarkan reputasi baik baginda yang rapat dengan rakyat jelata di Johor melalui aktiviti-aktiviti bersama rakyat yang dianjurkannya.

"Kita harap baginda akan dapat mentadbir negeri ini dengan baik dan akan terus rapat dengan rakyat jelata," katanya ketika ditemui pada istiadat penghormatan terakhir Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail di istana tersebut hari ini.

Sultan Iskandar mangkat pada pukul 7.15 malam semalam di Hospital Pakar Puteri di sini.

Kemangkatan almarhum itu menyedihkan sekian rakyat Johor namun bagi Shahrul Hassan, 39, pengganti almarhum itu mempunyai kredibiliti yang setaraf dengan almarhum bagi memerintah Johor.

Bekas guru English College (kini Maktab Sultan Abu Bakar), Tan Koh Lim yang pernah menjadi guru matapelajaran Geografi kepada Tunku Ibrahim dan adik beradik baginda yang lain juga percaya baginda dapat memerintah secara adil dan saksama.

"Mengenali almarhum secara peribadi, saya percaya almarhum telah menerapkan nilai-nilai yang baik kepada anakanda-anakanda baginda seperti menghormati guru.

"Maka saya yakin dengan kredibiliti Tunku (Ibrahim) Ismail sebagai Sultan negeri ini," katanya.

Presiden Masyarakat Sikh Johor, Datuk Ir Mokkam Singh berharap Tunku Ibrahim akan meneruskan kesinambungan almarhum ayahanda baginda di dalam menolong rakyat.

Sebagai contoh katanya, almarhum pernah memberikan satu lot tanah kepada masyarakat Sikh bagi membina kuil di Jalan Trus dan amalan seperti ini diharap dapat diteruskan oleh Tunku Ismail. - BERNAMA


............................................................................


Jenazah Sultan Iskandar Selamat Disemadikan


Sultanah Zanariah menabur bunga di pusara
Sultan Iskandar ibni Almarhum Sultan Ismail
di Makam Diraja Bukit Mahmoodiah di sini,
hari ini. - Foto BERNAMA

JOHOR BARU: Jenazah Almarhum Sultan Iskandar ibni Almarhum Sultan Ismail selamat disemadikan di sebelah makam ayahanda baginda dalam satu istiadat pemakaman diraja di Makam Diraja Bukit Mahmoodiah, di sini hari ini. Istiadat itu disempurnakan dengan siraman air mawar dan taburan bunga rampai selepas bacaan doa dan talkin oleh Penasihat Majlis Agama Islam Johor Datuk Seri Mohd Nooh Gadot.

Terdahulu, Tunku Bendahara Tunku Abdul Majid dan cucunda-cucunda Almarhum termasuk Raja Muda Tunku Ismail Ibrahim bersama-sama menimbus tanah dalam liang lahad makam baginda.

Istiadat itu disaksikan oleh Sultan Johor Tunku Ibrahim Ismail, Sultanah Zarith Sofiah, Sultanah Zanariah serta anakanda dan cucunda selain anggota kerabat diraja Johor yang lain.

Turut berangkat hadir ialah Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah; Sultan Kedah, Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah; Sultan Perak, Sultan Azlah Shah, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah, Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Tunku Muhriz, dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah.

Yang Dipertua Negeri Melaka Tun Khalil Yaakob, Yang Dipertua Negeri Sarawak Tun Abang Muhammad Salahuddin Abang Barieng, Yang Dipertua Negeri Sabah Tun Ahmadshah Abdullah dan Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang turut menghadiri upacara pemakaman itu.

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak dan Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin; Menteri Besar Johor Datuk Abdul Ghani Osman serta beberapa menteri Kabinet termasuk Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hishammuddin Hussein; Menteri Pertahanan, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi; Ketua Menteri Melaka, Tan Sri Ali Rustam; Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Mohamad Hassan dan Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng turut serta.

Sebelum itu, semasa upacara perangkatan jenazah, sebuah pedati khas digunakan untuk membawa jenazah Almarhum Sultan Iskandar yang turut dinaiki Tunku Abdul Majid dan Tunku Ismail Ibrahim, dengan diiringi anggota kerabat diraja Johor dan anggota pasukan Timbalan Setia Negeri Johor dari Istana Besar ke makam diraja.

Upacara perangkatan itu sejauh tiga kilometer dari Istana Besar diiringi dengan bacaan ayat-ayat suci al-Quran.

Selain itu, sebanyak 77 das tembakan meriam disempurnakan oleh 41 Bateri Istiadat Kem Sungai Buloh, sebagai menandakan usia Almarhum semasa kemangkatannya.

Ribuan rakyat jelata turut beratur di sepanjang jalan dari Istana Besar ke Makam Diraja Bukit Mahmoodiah bagi memberi penghormatan terakhir kepada jenazah Almarhum.

Sultan Iskandar mangkat di Hospital Pakar Puteri di sini pada 7.15 malam semalam selepas dimasukkan ke hospital berkenaan kerana gering. - BERNAMA

............................................................................