Sunday, October 24, 2010

:: Ramainya guru..


Data di bawah ini diperolehi dari Portal Rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia.

:: Jumlah guru: 405,716

:: Guru lelaki: 126,171

:: Guru wanita: 279,545(Data seperti pada 30 Jun 2010)

Bilangan Sekolah
Rendah
Menengah
Jumlah
7,695
2,248
9,943

Bilangan Murid (Enrolmen)
Prasekolah
163,746
Rendah
2,899,228
Menengah
2,344,891
Jumlah
5,407,865

Bilangan Guru
L
P
Rendah
70,600
159,849
Menengah
55,571
119,696
Jumlah
126,171
279,545

Sumber: Portal Rasmi KPM