Thursday, November 22, 2007

:: Berbeza

berbeza... punya had dan takat

:: cangkir dan cawan mungkin punya makna yang sama... cuma untuk mengisi air dan apa sahaja kegunaannya... masukkan apa sahaja ke dalamnya... tidak menolak sama sekali... akur, taat dan patuh... menerima bulat2... tiada bantahan... inilah hal dan perihal akan cangkir atau cawan ini... yang saban hari kita gunakan... kita tatapinya. Biasanya digunakan sebagai bekas minuman... dan biasa untuk mengisi air teh atau kopi... dan itulah yang selalu diisi ke dalamnya. Air teh atau air kopi atau air2 lain yang dimasukkan pastinya tidak akan bercampur... pastinya tidak akan sebati dengan susu yang dimasukkan... dan pastinya ada had... ada takat yang membezakan antara keduanya... dan kita memerlukan sudu biasanya untuk tujuan mencampuradukkan antara keduanya.
:: adakah analogi mudah ini... juga berkaitan dengan kita... dengan kehidupan harian kita... sebagai insan yang juga punya sifat dan sikap yang berbeza... ?