Saturday, November 28, 2009

:: Pelik tetapi benar

Masing2 berbaris untuk berurus niaga. Pelbagai warna kulit kelihatan di situ. Gambar di bawah mampu menerang dan menjelaskannya.