Saturday, December 08, 2007

:: Tsunami
Tsunami membawa makna yang tersurat dan tersirat. Setiap organisasi mempunyai kepelbagaian pendekatan oleh pihak pengurusan/pentadbiran terhadap warga anggotanya. Di dalam organisasi juga punya "orang tengah" yang rentak tarinya kekadang menyesakkan nafas pihak2 tertentu, walaupun kekadang peranannya juga bermanfaat.
Sesetengah pihak pulak melihat kerencaman dan kepelbagaian itulah yang menjadikan "dunia" ini hidup sebagaimana yang kita "lihat" kini...