Sunday, February 16, 2014

:: IPG ditambah baik pengambilan pelatih dan pensyarahnya...

 Oleh Suhaila Shahrul Annuar


Cyberjaya: Penambahbaikan dalam latihan di Institut Pendidikan Guru (IPG) akan membabitkan tapisan kemasukan yang lebih komprehensif bermula tahun ini. 

Langkah berkenaan dilakukan bagi memastikan IPG mampu melahirkan barisan hadapan sektor pendidikan negara yang lebih berkualiti selaras dengan matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM). 

Antara matlamat PPPM ialah menetapkan inisiatif mentransformasi IPG supaya menjadi universiti latihan guru bertaraf dunia. Dalam pada itu, usaha juga dilakukan untuk IPG mengutamakan pengambilan mereka yang berkelulusan ijazah sarjana atau ijazah doktor falsafah (PhD) sebagai pensyarahnya. 

Pada 2013, daripada 3,947 pensyarahnya, seramai 315 pensyarah memiliki PhD dan 3,057 sarjana. 

Rektor IPG, Sulaiman Wak, berkata kini, calon guru yang menjalani latihan di IPG perlu melepasi tiga tapisan bagi melayakkan mereka menjadi pelatih IPG. 

“Tapisan pertama bermula tahun ini adalah satu objektif pengukuran menjadi keutamaan iaitu memastikan calon guru pelatih bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) di IPG terdiri daripada kalangan 30 peratus murid terbaik peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Latihanguruditambahbaik/Article